Tjänster som vi specialiserar oss på:

Jurist Rekrytering/ Rekrytering Jurister

Jurist & Advokat Rekrytering, Karisma har god kännedom om de viktigaste kraven en advokatbyrå normalt ställer på en jurist. Vi hittar rätt personlighet och du får en lyckad rekrytering med en bra jurist eller medarbetare som stannar länge! När du behöver hjälp att rekrytera Jurister, Biträdande Jurist, Advokat, Paralegal eller Sekreterare till ert advokatkontor.

SE VÅRA TJÄNSTER

Fullservice eller en second opinion bedömning?

Du kan få hjälp med fullservice inom juridik rekrytering eller också bara en så kallad ”second opinion” bedömning när du rekryterar själv.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER

Ett första fritt strategimöte

Vi erbjuder även ett kostnadsfritt planeringsmöte på plats hos er för att finna ut exakt vad ni vill ha och önskar för att rekrytera rätt jurist, advokat eller medarbetare till er byrå. Inga förbindelser för er.

LÄS MER OM VÅRA TJÄNSTER


Finns det tid att rekrytera själv?

Finns det tid att rekrytera själv?

Få hjälp med second opinion bedömning?

Få hjälp med second opinion bedömning?

Få hjälp med fullservice rekrytering?

Få hjälp med fullservice rekrytering?

Boka möte

 

Tips och råd gällande rekrytering av jurist, jurister, biträdande jurister och advokater:

Rekrytering betyder: Processen att ta reda på om den sökandes personlighet, utbildning och erfarenhet kommer att leda till produktivitet och önskvärda resultat om personen anställs. Från latinets ”re-” igen och ”crescere” växa.

Under den mer än 15 år långa erfarenheten som Karisma har av att rekrytera jurister, advokater, advokatsekreterare, paralegals etc har vi märkt att den allmänna profilen ”kunniga medarbetare som kan jobba självständigt” är efterfrågad och framgångsrik.

Hur hittar du kunniga jurister och advokater som kan jobba självständigt?

Det första steget att finna ut detta kan vara att kolla betygen som redan antagits som metod för rekrytering av många byråer. Bra betyg kan ofta borga för en person som förhållandevis snabbt kan sätta sig in i och lära sig nya saker. Som tillägg till detta kan även den sökandes övriga resultat i livet efterfrågas som ett komplement när det gäller allmän produktivitet eller engagemang.

Den sökandes personlighetsprofil kollas upp med ett personlighetstest. De avgörande faktorerna där för framgång har, när det gäller personliga egenskaper, hos oss, visat sig vara en bra bedömningsförmåga (korrekt bedömning) och att personen är någorlunda positiv (lösningsorienterad).

Referenstagning är det sista steget som så att säga ”knyter ihop säcken” och inför beslut om anställning verifierar hela rekryteringsprocessen. Här är det speciellt viktigt att kolla upp att juristen eller advokaten inte blir alltför omständlig – vilket alltid kan vara en risk när det gäller jurister. Det är också av största vikt här att stämma av hur väl kandidaten kan ”tänka juridiskt” i praktiken.

 

Kundutlåtande:

”Ni på Karisma servar och ställer upp och även på tider då det normalt inte är öppet. När det gäller rekrytering kan man alltid lita på edra bedömmningar.”
Chef för advokatbyrå