Rekrytering juridik, tjänster

Juridik och Advokat Rekrytering Karisma, är ett företag som är specialiserat på att hitta rätt kandidat bakom ansökan som passar in i gruppen och stannar länge. Inom juridik rekrytering hittar vi hittar inte bara ett attraktivt CV utan kontrollerar även den sökandes produktionsbakgrund, motivation och personlighetsprofil. Vi träffas på ett första planeringsmöte och finner ut exakt vad ni vill ha och önskar. Jurist & Advokat Rekrytering, Karisma sköter sedan allt från annonsering, utgallring och intervjuer och presenterar snarast 2-3 kompetenta kandidater som ni sedan själva får träffa. Vår service gäller för det mesta dessa typer av tjänster för en advokatbyrå: Kontorschefer, Jurister, Biträdande Jurister, Advokater, Paralegals, Advokatsekreterare och Receptionister.

Rekrytering Juridik, Kompletta Rekryteringsuppdrag - Arbetsgång:

Här nedan presenteras arbetsgången vid kompletta rekryteringsuppdrag:
  1. Framtagning av kravprofil tillsammans med er.
  2. Hjälp med att utforma platsannons och placering i lämplig media.
  3. Hantering av inkommande ansökningar, telefonsamtal etc.
  4. Genomgång av ansökningshandlingarna samt utgallring av de mest kvalificerade kandidaterna.
  5. Redogörelse av dessa för Er och eventuellt ytterligare gallring. Intervju av slutkandidater, inklusive s.k. produktivitetscheck och motivationscheck.
  6. Personlighetsanalys där du får en bild av hur personen kommer att fungera på tjänsten och tillsammans med övriga personer i omgivningen.
  7. Presentation av den mest kvalificerade kandidaten/erna för Er. I detta ingår en skriftlig sammanställning av kandidaterna och rekommendationer samt specifika frågor som vi ställer vid referenstagning om ni är intresserade av att gå vidare med kandidaten/erna.
  8. Avrapportering av referens utlåtanden eller alternativt om ni själva vill ta någon referens. Om kandidaten skall anställas får ni även tips på hur personen bäst skall tas omhand för att uppnå sin fulla potential så snart som möjligt på det nya jobbet.
  9. 6-månadersuppföljning med garanti.

Rekrytering Juridik, "Second-opinion" Bedömning

Dolda faktorer som inte går att läsa i CV:t kan i värsta fall innebära en misslyckad rekrytering med sammanlagda kostnader, förluster av kunder och annat besvär som snabbt kan uppgå till hundratusentals kronor. Det kan vara svårt att säkert kunna lita på sin ”magkänsla” i slutet av en rekrytering när man skall fatta beslut om vilken person som skulle kunna vara den mest lämpade för tjänsten?

Jurist, second opinion bedömning!

Second opinion bedömning!

Denna service får bilden att klarna

Servicen inriktar sig på att ge en detaljerad bild av slutkandidaterna i en rekryteringsprocess. Kallas ”second opinion” eller kompletterande bedömning. Den ingår givetvis också i sin helhet som en del av "kompletta rekryteringsuppdrag" ovan. Härigenom adderas den pusselbit som får bilden att klarna och gör beslutet lättare att fatta.

Detta ingår i vår "second opinion" bedömning

I sluttestning ingår produktivitetskontroll av personens förflutna (med andra ord kan personen få något gjort?), motivationscheck och personlighetstestning för att kolla upp den sociala kompetensen i förhållande till kommande arbetsuppgifter och omgivning. Denna service, som ett komplement till ditt eget omdöme, när du rekryterar själv, är mycket prisvärd och en nyckelfaktor för att påverka ditt eget företags eller organisations framgångspotential. Servicen inkluderar avrapportering på plats hos dig som kund både skriftligt och muntligt. Du får dessutom ett ”körschema” med viktiga punkter om hur ni på bästa sätt skall ta hand om den nyanställde för att denna skall komma in i jobbet och nå sin fulla potential så fort och friktionsfritt som möjligt. Använd denna kompletterande service och maximera dina möjligheter att lyckas!

Du kan även välja fritt ur rekryteringsprocessen

Ovan i ”kompletta rekryteringsuppdrag” presenteras arbetsgången vid fullservice rekryteringsuppdrag. Du kan även välja fritt om du vill ha hela eller bara delar av denna service, till exempel: Att gå igenom ansökningshandlingar, ta hand om rekryteringsadministration, att göra urval, kolla upp referenser eller helt enkelt få en second opinion-bedömning när du rekryterar själv.