Jurist & Advokat Rekrytering Karisma, dess historia av att rekrytera jurister och juridisk personal:

Karisma Rekrytering AB startades år 1999 (556564-5073) av några erfarna rekryterare på Lidingö. Redan från starten började Karisma rekrytera jurister, advokater och andra medarbetare till advokatkontor.

Alltsedan dess har återkommande kunder från denna kategori, i större omfattning, fortsatt att använda Karisma på en kontinuerlig basis.

Garantivillkoren säger att om en kund inte skulle vara nöjd med någon av våra helrekryteringar (vilket är ca 90 % av alla uppdragen), och man säger upp kandidaten inom 6 månader från anställningens början, så gör Karisma Rekrytering om rekryteringen utan extra kostnad, förutom eventuell annonsering.

Trots en stor mängd av rekryteringar under 15 år av exempelvis: Jurister, Biträdande Jurister, Advokater, Paralegals, Advokatsekreterare och Receptionister så har ingen av dessa rekryteringar misslyckats så att någon advokatbyrå hittills behövt använda sig av vårt generösa garantierbjudande.

För att förstärka vår framgång inom detta området startar vi nu i juli 2015, med denna nya hemsidan, en separat avdelning inom Karisma Rekrytering AB som heter ”Jurist & Advokat Rekrytering, Karisma” med syftet att växa genom att hitta och rekrytera kunniga och självständiga medarbetare till advokatkontor i Sverige.

Våra medarbetare:

 

Agneta Ståhl

Agneta Ståhl, Rekryteringsansvarig

 

Agneta har under 90 talet arbetat som rekryterare på tidningen Connoisseur och därefter som chefsutvecklare innan hon 1999 började som egenföretagare på Karisma Rekrytering AB. Hon är huvudansvarig för rekryteringsprocessens olika steg såsom intervjuer, testning och referenstagning och rekommendationer.

 

Kurt Ståhl

Kurt Ståhl, VD

 

Kurt har en bakgrund inom företagande och främst försäljning och marknadsföring. Han ansvarar för utformning och placering av rekryteringsannonser och kampanjer i sociala media som resulterar i att ett tillräckligt stort underlag av kvalificerade sökande fås fram.

 

Ove Eriksson, Styrelseinstitutet

Ove Eriksson, styrelseproffs

 

Ove är en ett erfaret styrelseproffs och medlem av Styrelseinstitutet. Han kan bidra med en mer övergripande syn på rekryteringsfrågor sett från den allra högsta ledningens eller ägarnas perspektiv.

 

Rekryteringsservice som ger resultat, vår filosofi

Chefer och rekryteringsansvariga är i allmänhet duktiga på att bedöma den formella kompetensen. Däremot är det betydligt svårare när det gäller att se produktivitet, motivation och social kompetens i förhållande till andra medarbetare och kunder. Brister när det gäller kompetens kan åtgärdas efter att anställningen påbörjats.

Vissa personliga egenskaper, som är nödvändiga för en befattning eller omgivning, måste däremot finnas där från första början. Dessa går inte på samma sätt att komma till rätta med i efterhand!

Våra kunder är alltid i större eller mindre grad själva delaktiga i rekryteringsprocessen. Kunden har i de flesta fall bäst kännedom om sin egen miljö och kompetenskrav. Karisma hjälper oftast till med hela rekryteringsprocessen (fullservice) eller ibland bara med en utomstående synpunkt  i slutet av processen för dem som rekryterar själva (så kallad ”second opinion bedömning”). Denna kompletterande bedömning, som även ingår i Karismas fullservice, tar fram avgörande förutsättningar såsom produktivitet, motivation och personliga egenskaper!

Våra metoder och teknologi grundar sig på Hubbard® Management System, som används av fler individer och organisationer än något annat administrativt system i världen idag. Metoderna består av väl beprövade och framför allt fungerande verktyg inom en organisations alla områden. Alla medarbetare är viktiga. Med Karisma får Du rätt person på rätt plats med ökad intern trivsel och produktivitet som följd!

Karismas specialitet är att inte bara ge rätt kompetens, utan också produktivitet och rätt personlighet för befattningen!